Kemal'in Rüyası

Kemal'in Rüyası, Ahmet Polat'ın Türkiye'de yaşayan genç insanları konu
alarak ürettiği bir seri. Polat geçtiğimiz altı yıl boyunca Türkiye'de
yaşadı ve çalıştı. İstanbul'dan Karadeniz Bölgesi'ne, Güneydoğu'dan Ege
Bölgesi'ne bir çok yere seyahat etti, dostları ve yeni tanıdığı insanlarla
söyleşiler yaptı, fotoğraflar çekti. Bu seyahatler kişisel bir doküman
oluştururken, genç bir jenerasyonun hayatlarından anları ve durumları daha
yakına getiren coğrafi bir tarama da ortaya çıkardı.

 

Serideki resimlerden yansıyan çeşitlilik, 'gençlik'i net ve kesin bir
kategori olarak ve bütünlüklü bir imgeyle tanımlamayı imkânsız kılan içiçe
geçmiş farklı sosyal, politik ve ekonomik katmanların ipuçlarını da
içeriyor. Yine de bir zamanlar bu kavramla özdeşleştirilen milliyetçiliğe ve
moderniteye ait ideallerle, daha eski kuşakların vazgeçmediği yargılayıcı
klişeler sanki bu imgelerin etrafında dolaşıp duruyor ve onları görünmez bir
gerilim alanına oturtuyor.

 

Daha önceki işlerinde olduğu gibi Polat burada da beklentiler, önyargılar ve
kabullerin arasındaki karşılıklı etkileşimin peşine düşüyor. Polat bir
belgesel fotoğrafçı olarak geleneksel görsel dili kullanırken, diğer yandan
dinamik ve katmanlı kompozisyonlarıyla bunun ötesine geçmeyi başarıyor.
Hollandalı bir anne ve Türkiyeli bir baba tarafından yetiştirilmesinin de
etkisiyle işlerinde içeriden ve dışarıdan olanın perspektiflerini
birleştirebiliyor; bu tip bir kaynaşma ele aldığı kişi ve konularına
yaklaşımında dikkati çekiyor.

 

Ahmet Polat ICP'nin (Uluslararası Fotoğrafçılık Merkezi) "Genç Fotoğrafçı"
ödülü sahibidir. Fotoğrafları, İstanbul Modern, FOAM, Amsterdam Rijks Museum
gibi kurumlarda ve Fransa, Avusturya, Almanya, Slovenya, Malezya ve
Belçika'da çeşitli sergilerde yer almıştır. BKVB Vakfı ve Mondriaan
Vakfı'ndan çeşitli uluslararası burslar kazanmıştır. Prix Pictet ve Anna
Cornelis ödüllerine aday gösterilmiştir. NY Times, Paris Match, De
Volkskrant, Vrij Nederland gibi yayınlar için hazırladığı işler yanında,
fotoğrafları Vogue, Beeldcultuur, Quest ve Vice dergilerinde yer almıştır.
Halen İstanbul'da çalışmaktadır.

 

Ahmet Polat - Kemal'in Rüyası, Foam Amsterdam küratörlüğünde hazırlandı.